Равносметка за годината. След това идва целеполагането.

Съдържание1 Равносметката2 Имаше ли нещо, което беше WOW 3 За финал – как ни помага равносметката Тази година беше ли различна – равносметката ще покаже дали е била различна за теб. Прегледът може да те изненада – постигнал(а) си много повече, а по някои неща – за поредна година не си действал(а). Ето как да … Continue reading Равносметка за годината. След това идва целеполагането.