Как да проследим и оценим добри или лоши навици?

Съдържание Как най-лесно да проследиш добрите и лошите навици  – опиши ✍🏻 ги безпристрастно. А това става като опишеш действията си – изтъкани сме от навици. Някои оценяваме 👩🏻‍🔬 като лоши, други – като неутрални, а други – като положителни. Всеки навик има 4 елемента, които можем лесно да проследим, и след това – да променим … Continue reading Как да проследим и оценим добри или лоши навици?