Какво е да си лидер – в живота, в работата, в обществото

Лидерът прави екипа си успешен, като всички заедно постигат мисията. Най-добрата и приложима дефиниция за лидерството в живота, работа и обществото, която съм открил. И която прилагам. Открих я в книгата Лидерство: стратегия и тактика на Джоко Улинк, издадена на български език от Локус Пъблишинг. Имам честта и привилегията да съм консултант на българското издание. … Continue reading Какво е да си лидер – в живота, в работата, в обществото