Какво прави едно събитие добро. А как едно събитие да е отлично за вас?

Съдържание1 Какво прави едно събитие добро?2 Какво прави събитието отлично?3 Ето и печелившите за билети за eCommerce and Retail Summit 2020 Има установени практики какво прави едно събитие добро, но какво прави едно събитие отлично за вас? Това е как ще подходите към събитието и какво ще си “вземете” от него. В тази статия ще … Continue reading Какво прави едно събитие добро. А как едно събитие да е отлично за вас?