Какво прави едно събитие добро. А как едно събитие да е отлично за вас?

Съдържание Има установени практики какво прави едно събитие добро, но какво прави едно събитие отлично за вас? Това е как ще подходите към събитието и какво ще си “вземете” от него. В тази статия ще намерите синтезирани моите съвети на база на 20 години опит при посещение на събития, участие като лектор, модератор на над … Continue reading Какво прави едно събитие добро. А как едно събитие да е отлично за вас?