Какво се случва с нашата реалност в света на дигиталните комуникации?

Съдържание1 Загазили ли сме дълбоко, важно ли е и можем ли да я променим. Или някой създава “Матрицата” за нас?1.1 Без вина – виновни1.2 Shortcuts 1.3 Матрицата1.4 Алгоритмите търсят сигналите. И то съвкупностите от сигнали1.5 Спасението – дело на самите давещи се1.6 Откъде да започна? Загазили ли сме дълбоко, важно ли е и можем ли … Continue reading Какво се случва с нашата реалност в света на дигиталните комуникации?