Равносметка 2020. След това идва целеполагането.

Съдържание1 Равносметката2 Имаше ли нещо, което беше WOW 3 За финал – как ни помага равносметката 2020 година беше различна, и много неочаквана. Но краят й няма да е различен – всеки от нас ще си направи равносметка и ще планира 2021. Ето и най-работещите подходи и техники, които съм открил за равносметка. Няма да … Continue reading Равносметка 2020. След това идва целеполагането.