Кръгчето на Малчев

Защо вече пета година използвам STEPPS моделът? От мен зависи да си поставя правилната цел. И да планирам