Учебна сбирка на студентите на Георги Малчев в НБУ

От кого зависи да направи средата, в която студентите искат, могат и реално научават – само от мен