От кого зависи да направи средата, в която студентите искат, могат и реално научават – само от мен 🙂

Със сигурност един от най-работещите подходи е, когато в първата лекция им представя модел или подход в маркетинга, разгледаме пример, а след това заедно изберем задание за работа. После работим в групи, които презентират. Така всички виждаме кой как е подходил, какво е направил отлично и какво може да се подобри.

Учебна сбирка на студентите на Георги Малчев в НБУ