Georgi Malchev as Keynote Speaker

Има установени практики какво прави едно събитие добро, но какво прави едно събитие отлично за вас? Това е